Wednesday, December 4, 2013

MEĐUNARODNA IZLOŽBA GRAFIKE- MECOTINTA 2012


REALIZACIJA IZLOZBE MECOTINTA 2012

 Spomen-zbirka Pavla Beljanskog   5. decembar  2013 - 20. januar 2014
  ''Flor de noche''  Deborah Chapman, Montreal, Quebec, Canada       
                                             
  International Mezzotint  Exchange Exhibition I.M.S. Society 2012.
Od ideje do realizacije


Postavka izložbe obuhvata grafičke listove u tehnici mecotinte. Biće zastupljeni radovi autora članova Internacionalnog udruženja mecotinte koji su učestvovali u razmeni 2012. koja se tradicionalno održava svake godine.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi autora iz Kanade, Holandije, Španije, SAD i Srbije: Janet Best Badger, SAD; Yolanda Carbajales, Španija; Deborah Chapman Kanada; A David Crown, SAD; Nancy Dahlstrom, SAD, Randie Feil Kanada; Laine Groeneweg Kanada; Jayne Reid Jackson, SAD; Anita Jovanović, Srbija; Caroline Coenders, Holandija; Lenny Librizzi, SAD; Carol McCarthy, SAD; Ortansa Moraru, Kanada; Jasna Popović Srbija; Diane Castonguay Rosati, Kanada; Denise Saint-Onge, SAD; George Shuey, SAD; Matt Squib, SAD; Marianne Stam, Holandija; Graham Stephens, SAD; Emily Watson-Rice, SAD; Linda Whitney, SAD.
Internacionalno udruženje mecotinte osnovao je Dejvid A. Kraun 1997. sa sedištem na Floridi (SAD) i danas broji preko 100 članova.
 Osim radova koji su učestvovali u razmeni (Kanada, Holandija, Španija, SAD, Srbija) na izložbi će biti predstavljeni i grafički listovi ostalih članova udruženja iz Srbije, koji aktivno stvaraju u ovoj tehnici. Radovi koji nisu učestvovali u prošlogodišnjoj razmeni, kao i radovi studenata sa EDUCONS Univerziteta, Akademije klasičnog slikarstva u okviru posebnog segmeta, sa namerom da se istakne značaj ove tehnike i srpske umetničke produkcije iz oblasti grafike. Tokom trajanja izložbe, u okviru postavke, biće prikazivan i film „Prošlost je sada“(The Past is Now) Dejvida A. Krauna, u kome osnivač udruženja demonstrira postupak obrade grafičke ploče u tehnici mecotinte.
U realizaciji izložbe učestvovali su Jasna Popović, mr Snežana Petrović, dr Jasna Jovanov, Milica Bogosavljević i Milica Orlović Čobanov.Postavka Međunarodna izložba grafika – Mecotinta 2012.

 Ovakve izložbe imaju  prevashodno edukativni značaj jer doprinose stvaranju svesti o muzeju kao važnom edukativnom centru. Integracijom sa drugim institucijama kulture i prezentovanjem savremenih (međunarodnih) umetničkih tokova, ukazuje se i na značaj obrazovanja i novih aspekata kulture.


These exhibitions are primarily of educational importance because they contribute to creating awareness about the museum as an important educational center. Integration with other cultural institutions and by presenting contemporary (international) art trends, it highlites the significance of education and of new aspects of culture.


REALIZACIJA: MECOTINTA 2012
                                                
                                         

                                                                                          
No comments:

Post a Comment